hobby elektronica Hobby elektronica informatie:
Leg zlf een centrale antenne verdeel installatie aan
hobby elektronica

elektronicahobby
naar de home-page    Naar de hoofdpagina

naar www.zoekelektronica.nl SNEL ZOEKEN NAAR
ELEKTRONICA PRODUCTEN
SPOTGOEDKOPE
ELEKTRONICA OPRUIMING
naar onze koopjes pagina

Vego maandaanbieding

Hirschmann: overal TV kijken en FM beluisteren
TV kijken en FM beluisteren in uw woonkamer, slaapkamer, tienerkamers, logeerkamer en hobbykamer?
Het aanleggen van een centrale antenne verdeel installatie in uw woning wordt met de professionele onderdelen van Hirschmann wel heel eenvoudig. Met de antenneversterkers, verdeelkastjes, aansluitdozen en de uitstekende verliesarme coaxkabel van dit merk heeft u het z voor elkaar. Zonder spookbeelden en ruis, daar staat de Hirschmann kwaliteit garant voor. Alle Hirschmann onderdelen zijn immers volledig hoogfrequent afgeschermd.
Maar ... hoe doet u dat?
Uw kabelmaatschappij heeft in uw meterkast n aansluitpunt aangelegd, het zogenaamde 'SOP' of 'Signaal Overname Punt'. Hoe u van deze IEC-connector verder handelt is w verantwoordelijkheid. Meestal ligt er n coaxkabel van dit SOP naar uw woonkamer, waarop u uw TV en FM-tuner heeft aangesloten via een 'antenne einddoos'.
Als u dit systeem wilt uitbreiden met aansluitpunten in uw slaapkamer, in de kamers van uw kinderen, in een eventuele logeerkamer en/of hobbykamer, dan kunt u kiezen tussen twee systemen:
- de doorlus techniek;
- de multi-tap techniek.

Hirschmann: de doorlus techniek
Hirschmann Het principe van deze techniek is geschetst in figuur 1. U sluit een antenneversterker met een grote versterking en n uitgang aan op het SOP in uw meterkast en sluit de uitgang van deze antenneversterker aan op een lange coaxkabel, die u van kamer naar kamer doortrekt. Overal waar u een aansluiting voor een TV of FM-tuner wilt hebben, onderbreekt u deze kabel en monteert een doorlus antennedoos, zoals de GEDU15. Op het einde van de coaxkabel monteert u een antenne einddoos, zoals de EDC01NL. De coaxkabel mag maximaal 35 meter lang zijn. Het is mogelijk zijlussen aan te brengen door op een bepaalde plaats de coaxkabel te onderbreken met een aftakelement AFC1611 of AFC1621. Via deze aftakelementen kunt u n of twee kamers, die niet in de hoofdlus van de coaxkabel liggen, tch voorzien van een antenne aansluiting.

Hirschmann: de multi-tap techniek
Hirschmann Bij deze techniek, voorgesteld in figuur 2, sluit u een antenneversterker met diverse uitgangen, zoals de GHV20M, aan op het SOP in uw meterkast en trekt diverse coaxkabels rechtstreeks naar de kamers waar u een TV- of FM-aansluiting wilt hebben. In iedere kamer monteert u een antenne einddoos, zoals de EDC01NL en uw centrale antenne verdeel installatie is klaar. Ook nu kunt u eventueel met de reeds genoemde aftakelementen AFC1611 en AFC1621 een van de coaxkabels aftakken naar een andere kamer.

Hirschmann: uw kabelinstallatie en Internet
Als u Internet toegang heeft via de kabel doet zich een probleem voor. Het ontvangen van normale TV- en FM-kanalen is een 'eenweg' gebeurtenis. U ontvangt alleen signalen. Deze signalen worden vanuit het SOP door uw antenneversterker versterkt en verdeeld via een of meerdere coaxkabels.
Als u echter via de kabel Internet toegang heeft, dan is dit een 'tweeweg' gebeurtenis. U ontvangt niet alleen signalen vanuit het SOP, maar uw PC stuurt ook signalen retour, bijvoorbeeld een commando voor het openen van een nieuwe Internet pagina. Deze retoursignalen moeten via uw centrale antenne verdeel installatie wl bij het SOP in uw meterkast terecht komen. Als u dus Internet toegang heeft via de kabel, dan moet u een antenneversterker aanschaffen die over een zogenaamd 'retourkanaal' beschikt, zoals de GHV20M. Deze versterker ontvangt via zijn retourkanaal de commandos van uw PC en stuurt ze door naar het SOP in uw meterkast.

Hirschmann: de ZVA134 antenneversterker voor SOP-opsteek
Hirschmann De ZVA134, voorgesteld in figuur 3, is een ideale antenneversterker voor het snel aanleggen van een coaxkabel naar een tweede TV, bijvoorbeeld in uw slaapkamer. U plugt de ZVA134 in het Signaal Overname Punt (SOP) in uw meterkast en verbindt de twee IEC-uitgangen met coaxkabels KOKA799 met uw twee TVs. Hirschmann De twee uitgangen hebben een signaalversterking van 6 dB, zodat u kabels van maximaal 25 meter op de ZVA134 kunt aansluiten.
Toepassingsvoorbeeld
In figuur 4 is voorgesteld hoe u de ZVA134 toepast.
- U plugt de ZVA134 in de connector van het Signaal Overname Punt in uw meterkast [1].
- U plugt de meegeleverde netstekkervoeding in een 230 V wandcontactdoos [2].
- U sluit twee coaxkabels aan op de twee uitgangen van de ZVA134 [3]. Deze kabels kunt u zlf maken met de KOKWIKOSWI antenne koppelingen (mannetje plus vrouwtje) en de KOKA799 coaxkabel.
- U sluit de twee kabels aan op uw twee TVs [4].

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de GHV20E antenneversterker voor doorlus techniek
Hirschmann De in figuur 5 voorgestelde GHV20E is een professionele antenneversterker voor het snel aanleggen van een coaxkabel netwerk in uw huis volgens de doorlus techniek. U legt n rondgaande kabel aan door alle kamers en zet op alle punten waar u een TV-aansluiting nodig heeft een antenne doorlusdoos op de kabel. Op het einde van de kabel monteert u een einddoos. Dank zij de hoge versterking van 21 dB heeft de signaalverzwakking van de kabel geen invloed op de beeldkwaliteit.
Hirschmann Specificaties
Geschikt voor analoge en voor digitale kabel-TV.
De GHV20E heeft geen retour-kanaal en is dus niet geschikt voor internet via de kabel of interactieve kabel-TV!
Toepassingsvoorbeeld
In figuur 6 is geschetst hoe u een doorlus systeem moet aanleggen.
- U verbindt de ingang van de antenneversterker GHV20E met het Signaal Overname Punt in uw meterkast via coaxkabel KOKA799 en een IEC-connector KOKWI3 [1].
- U verbindt de uitgang van de GHV20E door middel van coaxkabel KOKA799 met de eerste antenne doorlusdoos GEDU15 [2].
- Van deze eerste doorlusdoos gaat u verder met de coaxkabel KOKA799 naar de tweede antenne doorlusdoos GEDU15 [3].
- De laatste antenne doorlusdoos GEDU15 moet u afsluiten met een afsluitweerstand R77 [4].
De totale lengte van de lus mag 35 meter bedragen.

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de GHV20M antenneversterker voor multi-tap techniek
Hirschmann De GHV20M, voorgesteld in figuur 7, is een professionele antenneversterker voor het snel aanleggen van een coaxkabel netwerk in uw huis volgens de multi-tap techniek. Deze versterker heeft vier uitgangen met ieder een versterking van circa 11 dB. En van deze uitgangen is een retour kanaal en is dus geschikt voor het terugkoppelen van Internet signalen vanuit uw PC. U legt coaxkabels aan naar maximaal vier kamers en monteert in alle kamers een antenne einddoos op de kabel. Dank zij de hoge versterking van 11 dB per uitgang heeft de signaalverzwakking van de kabel geen invloed op de beeldkwaliteit.
Hirschmann Specificaties
Geschikt voor analoge en voor digitale kabel-TV.
De GHV20M heeft n retour-kanaal en is dus via deze uitgang geschikt voor internet via de kabel of interactieve kabel-TV!
Toepassingsvoorbeeld
In figuur 8 is geschetst hoe u een multi-tap systeem moet aanleggen.
- U verbindt de ingang van de GHV20M met het Signaal Overname Punt in uw meterkast via coaxkabel KOKA799 en een IEC-connector KOKWI3 [1].
- U verbindt de rechter uitgang van de GHV20M door middel van coaxkabel KOKA799 met een antenne einddoos EDC01N in de kamer waar u ook via de kabel naar Internet gaat [2].
- De overige drie uitgangen van de GHV20M verbindt u door middel van coaxkabel KOKA799 met een antenne einddoos EDC01N in de kamers waar u alleen maar TV kijkt [3].

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: het VFC0421 verdeelelement
Hirschmann Met het in figuur 9 voorgestelde VFC0412 tweevoudig verdeelelement splitst u een coaxkabel naar twee antenne aansluitdozen, bijvoorbeeld in twee naast elkaar liggende kamers in uw huis. Dank zij de lage demping van 3,9 dB en de volledige afscherming verliest u geen beeldkwaliteit en worden geen stoorsignalen gentroduceerd.
Hirschmann Specificaties
Bruikbaar voor analoge en digitale kabel-TV.
Bruikbaar voor Internet via de kabel.
Toepassingsvoorbeeld
In figuur 10 is geschetst hoe u de VFC0421 kunt toepassen met als doel twee kamers van een TV-aansluiting te voorzien.
- U verbindt de ingang van de antenneversterker GHV20E met het Signaal Overname Punt in uw meterkast via coaxkabel KOKA799 en een IEC-connector KOKWI3 [1].
- U verbindt de uitgang van de antenneversterker GHV20E door middel van coaxkabel KOKA799 met de ingang van het VFC0421 tweevoudig verdeelelement [2].
- De twee uitgangen van het VFC0421 tweevoudig verdeelelement verbindt u door middel van coaxkabel KOKA799 met een antenne einddoos EDC01NL in de kamers waar u TV kijkt [3].

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de aftakelementen AFC1611 en AFC1621
Hirschmann Met de in figuur 11 voorgestelde aftakelementen AFC1611 en AFC1621 kunt u een bestaande coaxkabel onderbreken en een aftakking naar een of twee nieuwe antenne aansluitdozen maken. Dit is dus een ideale oplossing om in een bestaande doorlus installatie een of twee kamers extra te voorzien van een antenne aansluiting. De verzwakking van de doorgaande kabel is minimaal, slechts ongeveer 1,0 dB. De verzwakking naar het aftakpunt bedraagt 16 dB.
Hirschmann Specificaties
Bruikbaar voor analoge en digitale kabel-TV.
Bruikbaar voor Internet via de kabel.
Toepassingsvoorbeeld
In figuur 12 is voorgesteld hoe u de AFC1621 moet toepassen.
- U verbindt de ingang van de antenneversterker GHV20E met het Signaal Overname Punt in uw meterkast via coaxkabel KOKA799 en een IEC-connector KOKWI3 [1].
- U snijdt de coaxkabel KOKA799 van de bestaande lus door op de plaats waar de aftakking moet komen [2].
- De twee losgesneden einden van de coaxkabel KOKA799 verbindt u met de in- en de uitgang van het AFC1621 aftakelement [3].
- U legt met de coaxkabel KOKA799 een nieuwe verbinding aan naar de eerste extra antenne einddoos EDC01NL [4].
- U legt met de coaxkabel KOKA799 een nieuwe verbinding aan naar de tweede extra antenne einddoos EDC01NL [5].

Meer informatie: ... Klik hier (AFC1611) of Klik hier (AFC1621)

Hirschmann: de GEDU15 doorlus antennedoos
Hirschmann De GEDU15, zie figuur 13, is een antenne aansluitdoos, die u kunt gebruiken als doorlusdoos in installaties met n doorlopende coaxkabel (lustechniek). Door de uitgang van de GEDU15 af te sluiten met een afsluitweerstand R77 kunt u de antennedoos echter ook als einddoos gebruiken.
Hirschmann Specificaties
Bruikbaar voor opbouw en inbouw.
Bruikbaar voor analoge en digitale kabel-TV.
Bruikbaar voor Internet via de kabel.
Aansluiten van de GEDU15
Hoe u de GEDU15 moet verbinden met de coaxkabel(s) hangt af van het gebruik van de doos en wordt toegelicht aan de hand van figuur 14.
Doorlusdoos en einddoos
- Sluit de inkomende coaxkabel KOKA799 links aan [1].
Doorlusdoos
- Sluit de uitgaande coaxkabel KOKA799 rechts aan. Deze gaat naar de linker aansluiting van de volgende GEDU15 in de lus [2].
Einddoos
- Sluit de afsluitweerstand R77 rechts aan [3].

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de EDC01NL antenne einddoos
Hirschmann De EDC01NL is een antenne aansluitdoos, die u kunt gebruiken als einddoos in installaties met n doorlopende coaxkabel (lustechniek). U kunt deze antenne aansluitdoos, voorgesteld in figuur 15, ook rechtstreeks op een antenneversterker of een verdeler aansluiten.
Hirschmann Specificaties
Bruikbaar voor opbouw en inbouw.
Bruikbaar voor analoge en digitale kabel-TV.
Bruikbaar voor Internet via de kabel.
Constructieve eigenschappen
De EDC01NL is qua constructie en uiterlijk gelijk aan de GEDU15, zodat wij u verwijzen naar de figuren 13.
Montage
In figuur 16 is voorgesteld hoe u de EDC01NL aan een coaxkabel moet aansluiten.
- Sluit de coaxkabel KOKA799 links aan. Deze kabel kan afkomstig zijn van de antenneversterker GHV20M, de verdeler VFC0421, het aftakelement AFC1611 of het aftakelement AFC1621 [1].

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de afsluitweerstanden R77 en RFC75
Hirschmann De in figuur 17 voorgestelde R77 en RFC75 zijn afsluitweerstanden met een impedantie van 75 ohm. De R77 moet u monteren als u een GEDU15 doorlusdoos gebruikt als einddoos, zie figuur 14.
De RFC75 moet u monteren op alle niet gebruikte F schroefconnectoren van versterkers, verdelers en aftakelementen. De RFC75 zorgt ervoor dat deze connectoren niet kunnen stralen.
Hirschmann Toepassingsvoorbeeld
In figuur 18 ziet u de RFC75 in actie:
- Sluit de ingang van de antenne versterker GHV20M met de coaxkabel KOKA799 aan op het Signaal Overname Punt in uw meterkast [1].
- Sluit de twee gebruikte uitgangen van de antenne versterker GHV20M via coaxkabel KOKA799 aan op twee EDC01NL antenne einddozen [2].
- Sluit de twee ongebruikte uitgangen van de antenne versterker GHV20M af met twee RFC75 afsluitweerstanden [3].

Meer informatie: ... Klik hier (R77) of Klik hier (RFC75)

Hirschmann: de IEC en F connectoren
Hirschmann Uiteraard levert Hirschmann volledig afgeschermde connectoren, waarmee u alle onderdelen van uw systeem met elkaar kunt verbinden. In figuur 19 ziet u de KOSWI3, de KOKWI3 en de SFC070. De KOSWI3 en KOKWI3 zijn respectievelijk vrouwelijke en mannelijke connectoren van het type IEC, die u op coaxkabel monteert en waarmee u uw TV en tuner met de antennedozen verbindt. U heeft de KOSWI3 ook nodig om uw antenneversterker aan te sluiten op uw SOP.
De SFC070 is een schroefconnector van het type F, waarmee u uw coaxkabels verbindt met uw antenneversterker, uw verdeler en uw aftakelementen.

Meer informatie: ... Klik hier (type IEC) of Klik hier (type F)

Hirschmann: de kant-en-klare kabels FEKAB759
Hirschmann De FEKAB759 is, zie figuur 20, een volledig geconfectioneerde aansluitkabel, waarmee u uw TV en FM-tuner op de GEDU15 en EDC01NL antenne dozen kunt aansluiten. De FEKAB759 is uiteraard volledig afgeschermd en is leverbaar in lengten van 1,5 meter en 3 meter. Aan de ene kant zit een KOSWI3 connector, aan de andere kant een KOKWI3 connector.

Meer informatie: ... Klik hier

Hirschmann: de KOKA799 coaxkabel
Hirschmann De KOKA799 is een zeer professionele coaxkabel die het hart vormt van uw centrale antenne installatie. Deze kabel heeft een afscherming van niet minder dan 90 dB en heeft bij 800 MHz een signaaldemping van slechts 18,5 dB per honderd meter. De ideale kabel voor het verdelen van radio- en TV-signalen door uw huis!
Specificaties
Bruikbaar voor analoge en digitale kabel-TV.
Bruikbaar voor Internet via de kabel.
Samenstelling
In figuur 21 is de samenstelling van de KOKA799 voorgesteld:
- Centrale geleider van 1,13 mm massief koper [1].
- Isolatie van 4,8 mm Cell-PE [2].
- Buitenste geleider van aluminim-PET-aluminium [3].
- Geweven afscherming van tin-koper legering [4].
- Buitenste mantel van witte PVC [5].

Meer informatie: ... Klik hier

De auteur
Jos Verstraten (19-10-1947) schrijft al ongeveer veertig jaar over elektronica. Freelance publicist voor de Nederlandse en Duitse elektronica tijdschriften 'Elektuur', 'Radio Bulletin', 'Elektronica ABC', 'Elektronica Hobby', 'Populaire Elektronica', 'Elrad' en 'Populre Elektronik'. Vanaf 1984 mede-auteur van Nederlandstalige losbladige naslagwerken voor de hobby en professionele elektronicus, namelijk 'Actueel IC Handboek', 'Hobby Elektronica', 'Actuele Microprocessor Techniek', 'Windows op de werkplek', 'Internet & Intranet' en 'Procedures in netwerkomgevingen'. Auteur van de door Uitgeverij Vego uitgegeven boeken 'Groot elektronische sensoren boek', 'Groot operationele versterker boek', 'Hobby Elektronica & Actueel IC-handboek', 'Charming chips' en 'Het op-amp experimenteer boek'.
Contact: verkoop@vego.nl
jos verstraten

ACTUELE ELEKTRONICA KOOPJES EN NIEUWS OP INTERNET

Twitter link Twitter Facebook link Facebook Marktplaats link Marktplaats Products4Engineers link Products4Engineers

LEUKE, HANDIGE, NUTTIGE EN GOEDKOPE ELEKTRONICA PRODUCTEN

hobby elektronica
elektronicahobby
elektronicahobby Deze elektronicahobby site is een initiatief van
Vego VOF, producten voor de elektronica student, docent en hobbyist
Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL)
telefoon: 045-533.22.00, fax: 045-533.22.02
e-mail: verkoop@vego.nl, internet: www.vego.nl